Normalvy MARC-vy ISBD-vy
Metsälehti. - Helsinki : Metsäkustannus Oy, 1933- - 23 numeroa vuodessa.

Metsälehti Makasiini ilm. kahdeksan kertaa vuodessa osana Metsälehteä. Makasiinilla on kahdenlainen numerointijärjestelmä: omansa sekä Metsälehden numerojärjestyksen mukainen.
Metsälehti Makasiini
0355-0893 = Metsälehti


ammattilehdet--metsäala
metsätalous
metsänhoito
metsätyö

ykl

Teknik från Koha