Utgåvor för en prenumeration

Normalvy Kortfattad historik Fullständig historik

Prenumerationsinformation för GTi-Magazine.

Den nuvarande prenumerationen började 01.01.2015 och utkommer varje månad under 12 nummer

Den första prenumerationen startades den 01.01.2015

Viinijärven kirjasto

Prenumerationsinformation för GTi-Magazine.

Den nuvarande prenumerationen började 01.01.2017 och utkommer varje månad under 12 månader

Den första prenumerationen startades den 01.01.2017

Juuan kirjasto

Prenumerationsinformation för GTi-Magazine.

Den nuvarande prenumerationen började 01.01.2018 och utkommer under 12 månader

Den första prenumerationen startades den 01.01.2018

Juuan kirjasto

Teknik från Koha